Działalność Fortu

Logo Fort Sztuki i Życia

Co robimy?

 

Nowe życie starego Fortu

 

Rewitalizacja budynku to jedno, lecz podarowanie mu faktycznego, drugiego życia, to zupełnie inna sprawa. Rzecz o tyle trudna że, fort fortem, wszak już nie będzie. W każdym razie, nie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.

Odbudowując go, chcieliśmy jednak, by żył naprawdę, a nawiązując do swojej historii, uczył czegoś ważnego.

Potrzebna była więc adaptacja i zmiana, nie tylko na poziomie struktury, substancji fizycznej, ale przede wszystkim, funkcji.

 

Naszą ideą było, aby Fort w swojej nowej roli wciąż służył ludziom.

 

Tym razem jednak, głównym akcentem jego istnienia miała być komunikacja, współpraca i partnerstwo. Coś, nad czym jako społeczeństwo, nieustanie powinniśmy pracować i rozwijać, aby w przyszłości każda fortyfikacja mogła przejść na na spokojną „emeryturę”.

Kierując się tą wizją, Fort 52 1/2 S „Sidzina” ewoluował w Fort Sztuki (i) Życia, który:

 

strzałka w dół

Broni przed wykluczeniem i nierównością.

strzałka w dół

Stoi na straży wartości kultury, sztuki i edukacji.

strzałka w dół

Przypomina o historii, ale i uważnie spogląda w przyszłość.

strzałka w dół

Chroni Ziemię, lecz nie wycinek zawłaszczony przez człowieka, a całą planetę.

TERAPIA I INTEGRACJA

EDUKACJA KULTUROWA
I KULTURALNA

TURYSTYKA HISTORYCZNA

EDUKACJA PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNA

Fort Sztuki (i) Życia to miejsce w którym nie ma podziałów.

Nasza przestrzeń jest otwarta i dostępna dla wszystkich, a cel, który nam przyświeca to stworzenie miejsca w którym zarówno osoby sprawne i osoby z niepełnosprawnością, będą się czuły tak samo dobrze i swobodnie.

Planujemy stworzyć tu wzorcowe miejsce pracy, centrum aktywizacji artystycznej oraz punkt prowadzenia nowoczesnych terapii dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy też realizować atrakcyjne propozycje kulturalne dla całej społeczności lokalnej.

W Forcie znajduje się kameralna sala teatralna, która już niebawem wypełni się kreatywną energią i wydarzeniami  zarówno artystycznymi, jak dydaktycznymi.

W programie znajdą się różnego typu warsztaty, spotkania, wystawy i występy. Nie zabraknie również zajęć plenerowych.

Zarówno młodsi, jak i starsi, znajdą tu coś dla siebie.

 

Fort jest dostępny do zwiedzania. W części muzealnej znajduje się wystawa poświęcona historycznej roli i sposobie funkcjonowania fortu. Obejrzeć można również wystawę „Inżynierowie Niepodległości” upamiętniającą ważne postacie pierwszego okresu odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Poprzez edukację budujemy wrażliwość przyrodniczą i rozwijamy świadomość ekologiczną.

Fort otoczony jest starodrzewiem. Niegdyś, ważną w znaczeniu strategicznym, zielenią forteczną. Obecnie, dzikim parkiem, sprzyjającym bioróżnorodności i stanowiskiem lęgowym dla wielu gatunków ptaków. Wokół parku poprowadzona jest ścieżka ornitologiczno-przyrodnicza, a w najbliższych planach mamy stworzenie terapeutycznego ogrodu sensorycznego.

Organizujemy spotkania edukacyjne i warsztaty o tematyce ekologicznej dla dzieci i dorosłych.

strzałka w dół

Łączymy ludzi

Sieciujemy, tworzymy przestrzeń do nawiązywania współprac i relacji projektowych, działań społecznych, twórczych i innych. Prowadzimy spotkania i warsztaty integrujące, służące wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk.

Dlaczego?

➺ Chcemy „oswajać” społeczeństwo z tematem niepełnosprawności. Otworzyć przestrzeń społeczno – kulturalną dla osób z niepełnosprawnościami jako odbiorców, ale i twórców. Włączyć ich w proces tworzenia wspólnoty jako pełnoprawnych uczestników życia społecznego. Przeciwdziałać ich wykluczeniu.

➺ Kształcić kulturę otwartości, empatii,  kreatywności, współpracy i umiejętnej komunikacji.

➺ Integrować społeczność lokalną oraz zachęcać do aktywności obywatelskiej.

➺ Rozwijać wrażliwość i świadomość ludzi na polu społecznym, przyrodniczym i kulturowym.

➺ Promować ideę wolontariatu i działań społecznych na rzecz wspólnego dobra jaką jest ochrona środowiska oraz rozwój kultury i dialog obywatelski.

 

Co jeszcze?

Jako Fundacja Pełna Życia, od 1989 roku zajmujemy się hipoterapią. Trochę krócej, ale równie intensywnie działamy z arteterapią, czyli terapią przez sztukę. Podopieczni naszej Fundacji oraz ich sprawni rówieśnicy, tworzą Integracyjną Grupę Teatralną, mający za sobą wiele występów na profesjonalnych scenach Krakowa! Jedna z nich znajduje się w naszym Forcie Sztuki (i) Życia, gdzie regularnie będą odbywać się spektakle.

Wkrótce na terenie Fortu zamieszkają również nasze kuce huculskie – Pela i Gąg. W planach mamy nową halę do hipoterapii.