Wystawa historyczna

Wystawa historyczna

 

Powstała dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Kraków.

Autorzy opracowania merytorycznego wystawy:

dr inż. arch. Filip Suchoń

dr inż. arch. Krzysztof Wielgus 

Projekt graficzny wystawy:

dr Olga Turkiewicz

Wizualizacja wystawy w Forcie

Wizualizacja 3D Fortu 52 1/2 „Sidzina”