Rewitalizacja Fortu

Rewitalizacja Fortu przez Fundację Pełną Życia

Krakowska Fundacja Pełna Życia objęła w 2014 roku 30-letnią dzierżawą niszczejący, zabytkowy Fort 52 i ½ S Sidzina.

Od 2015 do 2018 roku na terenie Fortu i wokół niego trwały prace inwentaryzacyjne, rautujące
i porządkowe finansowane ze środków SKOZK.

Począwszy od 2015 realizowane były prace związane z generalnym remontem Fortu oraz rewitalizacją zabytkowej zieleni fortowej.

Głównym wykonawcą prac remontowych i konserwatorskich w Forcie był zespół specjalistów z Firmy Konserwatorskiej Piotra Białko

 

logo Firma konserwatorska Piotr Białko

Prace remontowe dawnych koszar zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną:

  • Projekt budowlany – Remontu i przebudowy dawnego bloku koszarowo-bojowego Fortu 52 1/2 S „Skotniki” (Sidzina) z budową instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewczej, wentylacji mechanicznej oraz elektrycznej…” – z dn. 15.11.2015 autorstwa Piotra Turkiewicza
  • Program prac konserwatorskich w dawnym bloku koszarowo-bojowym

Fortu 52 1/2 S „Skotniki” (Sidzina) – z dnia 15.11.2015 autorstwa Ryszarda Rolewicza

  • Pozwolenie konserwatorskie: Decyzja 162/17 z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie zmiany pozwolenia konserwatorskiego 709/15 z dnia 30.10.2015
  • decyzja nr 102/6740.2/2018 z dnia 26.01.2018 „Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych”.

W ramach realizacji zadania wykonano prace przy konserwacji oraz rekonstrukcji brakujących elementów wyposażenia fortu w zakresie elementów metalowych. Rekonstruowano m.in. kołpaki  wież strzelniczych i wieży obserwacyjnej, schody wewnętrzne do wieży obserwacyjnej i wybieżni, balustradę wejścia zachodniego fortu.

 

Prace rewitalizacyjne zieleni fortecznej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną:

  • Projekt zieleni – z 11.2015 autorstwa Marcina Gajdy
  • Projekt gospodarki drzewostanem – z 11.2015 autorstwa Marcina Gajdy
  • Pozwolenie konserwatorskie nr 176/16 z dn. 04.04.2016 zmienionego decyzją nr 91/16 z dn. 02.09.2016, oraz decyzją nr 111/17 z dnia 29.09.2017, a następnie decyzją nr 263/219 z dnia 20.12.2019
  • Pozwolenie konserwatorskie: decyzja nr 25/16 z dn. 04.04.2016

Prace obejmowały m.in. formowanie skarp i stoków w celu przywrócenia pierwotnego charakteru zabytkowych form ziemnych, a także cięcia pielęgnacyjne drzewostanu.

O forcie w kronice

(nagranie archiwalne)