Fort przed i po remoncie

Rewitalizacja Fortu 52 1/2 S „Sidzina”

Fort przed pracami remontowymi

W trakcie prac

Fort po pracach konserwatorskich i remontowych

Zieleń forteczna przed pracami rewaloryzacyjnymi

 

Zieleń forteczna po pracach rewaloryzacyjnych