Wolontariat pracowniczy

Wolontariat

pracowniczy

 

Wolontariat pracowniczy a CSR

Co to jest CSR?

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu
(ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania,
zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach,co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

 

Narzędzia CSR

  • Działania na rzecz lokalnej społeczności
  • Działania proekologiczne
  • Kampanie społeczne
  • Programy dla pracowników
  • Raporty społeczne
  • Systemy zarządzania
  • Wolontariat pracowniczy
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Znakowanie produktów

Czym jest wolontariat pracowniczy?

Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) to działania polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności charytatywnej na rzecz organizacji pozarządowych i określonych instytucji, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych w firmie osób. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Myślą przewodnią wolontariatu pracowniczego jest to, że sektor prywatny, przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej, podejmuje działanie na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa.

 

 

Cele wolontariatu pracowniczego

Cel społeczny, czyli współpraca między biznesem a sektorem trzecim
Integracja pracownicza, czyli współpraca między pracownikami, a także realizacja ich ambicji i zainteresowań prowadzi do zacieśniania się relacji grupowych
⇾ Budowanie pozytywnego wizerunku firmy, czyli ukazywanie celebrowanych wartości a także wsparcie celów społecznych sprzyja podnoszeniu jakości marki i przyciągnięciu  potencjalnych klientów

Zintegruj się w szczytnym celu!

Wolontariat pracowniczy w Forcie 52 1/2 S Sidzina

Jesteśmy Fundacją, która od 1989 wytrwale pracuje z dziećmi i osobami z niepełnosprawnością, by poprawić ich funkcjonowanie. Intensywnie działamy na polu społecznym, by świat wokół nas był przyjazny osobom z niepełnosprawnościami i osobom niesamodzielnym. W 2014 roku podjęliśmy się rewitalizacji zabytkowego Fortu 52 1/2 S Sidzina, co zakończyło się ogromnym sukcesem. Dziś jest to bezbarierowe, tętniące życiem miejsce z zabytkową zielenią forteczną, które oferuje wiele możliwości.

Od oddania Fortu do użytku współpracujemy z licznymi firmami, które realizują z nami wolontariat pracowniczy. Firmy takie jak Motorola, Nivea czy Zurich przyjeżdżają do Fortu w celu pomocy w różnorodnych przedsięwzięciach, takich jak pomoc w konserwacji zieleni, pomoc w porządkowaniu działki czy nawet inwentaryzacja dendrologiczna. Po skończonej pracy wolontariusze mogą odetchnąć przy przygotowanym przez Fort ognisku lub wieczorku towarzyskim. Jesteśmy też otwarci na inne pomysły i propozycje współpracy.

Chcesz przeprowadzić taką inicjatywę w Forcie? Skontaktuj się z nami!

Email: kontakt@fort-sidzina.pl | fort@pelna-zycia.pl

Telefon: +48 662 441 164