Przyszłość fortu

Przyszłość fortu

Remontujemy Fort Sidzina aby stworzyć nowe miejsce integracji zdrowej części społeczeństwa z osobami z niepełnosprawnością. Powstanie tu atrakcyjna dla Krakowian 3-hektarowa przestrzeń do spotkań, wypoczynku i działań artystycznych „ponad podziałami” na osoby zdrowe i z niepełnosprawnościami, ae miejsce do prowadzenia różnorodnych form terapii.

Fundacja Pełna Życia od 2015 roku realizuje projekt odbudowy i rewitalizacji Fortu Sidzina, należącego do systemu obronnego Twierdzy Kraków, zabytku cennego zarówno w skali Polski, jak i Europy. Planujemy tu stworzyć muzeum fortu i jego wybitnego architekta oraz wzorcowe miejsce pracy i prowadzenia nowoczesnych terapii dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy też realizować atrakcyjne propozycje kulturalne dla całej społeczności lokalnej, kreując oryginalne projekty integracyjne i sytuacje socjoterapeutyczne.

Stąd też szeroką grupą docelową Fundacji, poza turystami odwiedzającymi Fort, będą osoby w każdym wieku, szukające nowych, atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, którym stworzymy warunki, aby mogli rozwijać umiejętności i kompetencje wzmacniające ich kreatywność, a równocześnie przyczyniać się do włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez kulturę i sztukę. 

Kompleksowe prace rewitalizacyjne zabytkowego budynku dawnych koszar oraz 3-hektarowego terenu porośniętego zielenią forteczną są wycenione na ok. 12,5 milionów złotych. Do tej pory Fundacja zrealizowała już szereg działań ratujących fort i zieleń. Poza środkami własnymi Fundacji o wartości 1,2 mln. zł. (odpisy 1% dla organizacji pożytku publicznego, darowizny, ale brak działalności gospodarczej) wykorzystaliśmy też pomoc Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Od 2018 realizujemy grant na terenie Fortu Sidzina ze środków UE o wartości 6,5 mln. zł., do którego musimy wnieść 25% własnego wkładu finansowego. Cześć środków zgromadziliśmy dzięki wsparciu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, ale nadal brakuje nam ponad 0,5 mln. zł. Po otwarciu Fortu Sztuki (i) Życia z końcem 2021 roku planujemy rozpocząć kolejny etap działalności Fundacji na terenie wokół Fortu, który jest wyceniony na ok 4,2 mln. zł., a wiąże się ze stworzeniem odpowiednio rozszerzonej bazy do realizacji działań statutowych Fundacji (infrastruktura do hipoterapii, ścieżki edukacyjne, ogród sensoryczny, uloterapia i terapia ornitologiczna, a docelowo miejsce pracy chronionej dla osób z niepełnosprawnościami). Obecnie nie mamy potwierdzonej zewnętrznej pomocy finansowej na realizację tych prac.

Zmieniająca się rzeczywistość oraz różnorodność celów pomocowych, jakie realizujemy, zmusza nas do szukania i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na dalsze działania. W imieniu zarządu Fundacji Pełnej Życia zwracamy się do Państwa, ludzi życzliwych z bardzo gorącą i serdeczną prośbą o pomoc w pozyskaniu  finansów na nasze projekty. Okazana pomoc będzie służyć szczytnym celom; pamiętajmy, że pojedyncze akty dobroci wspólnie stworzą wielkie dzieło.