Kategorie
Aktualności

Miłosz nieznany – spotkanie z Agnieszką Kosińską

Serdecznie zapraszamy do naszego Fortu na spotkanie z Agnieszką Kosińską – „Miłosz nieznany”

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 16.11.2023 o godzinie 18:00. Poprowadzi je Nikita Kuznetsov.

Serdecznie zapraszamy do naszego Fortu na spotkanie z Agnieszką Kosińską – „Miłosz nieznany”

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 16.11.2023 o godzinie 18:00. Poprowadzi go Nikita Kuznetsov.

Zapraszamy również do śledzenia wydarzenia na Facebooku, dostępnego tutaj.

Spotkanie jest współfinansowane ze środków miasta Krakowa.

Agnieszka Kosińska (ur. 1967 w Dębicy) absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów na kierunku Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Pisarka, edytorka, bibliografka.

Od października 2017 roku kierownik Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, obejmującego m.in. Pałac Czapskich i Pawilon Józefa Czapskiego, mieszczącego się przy ul. J. Piłsudskiego 10-12-14 w Krakowie. Kuratorka wystaw malarstwa i dzienników Józefa Czapskiego oraz malarzy jego kręgu.

W latach 1996-2004 osobista sekretarka i współpracowniczka Czesława Miłosza. Od śmierci pisarza w 2004 roku do czerwca 2016 kustosz mieszkania i archiwum poety w Krakowie. Od 1996 do 2016 agent literacki i opiekun praw autorskich do utworów CM w Polsce i na świecie. Organizatorka cyklu edukacyjnych otwartych wykładów na temat pisarza w jego mieszkaniu w Krakowie odbywanych w latach 2005 – 2016. Współautorka wystawy Czesław Miłosz. 1911-2004. Życie i dzieło. Kraków-Lipsk, 2005.

Edytorka ostatniego tomu wierszy CM pt.: Wiersze ostatnie, Kraków: Znak 2006, przygotowanego częściowo z rękopisów. Przygotowała do druku i opatrzyła posłowiem niedrukowaną powieść CM Góry Parnasu. Science fiction. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2012. Twórczyni metodologii międzynarodowej bibliografii Miłosza. Autorka, przy współpracy Jacka Błacha i Kamila Kasperka, pierwszego całościowego bibliograficznego opracowania twórczości noblisty pt. Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych, Kraków-Warszawa 2009 (888 stron). Wydała także: Rozmowy o Miłoszu. Warszawa: Świat Książki 2010 oraz opracowała i poprzedziła wstępem wybór wierszy noblisty: Czesław Miłosz. Antologia. Warszawa: Hachette 2012.

Jej prace badawcze i eseistyczne są tłumaczone na języki: angielski, białoruski, bułgarski, kataloński, litewski, niemiecki, rosyjski, serbski i włoski.

Od 2020 roku w piśmie „Kraków”, a obecnie „Kraków i świat” publikuje felietony w cyklu „lubię lubić”.

Od wielu lat pracuje nad kalendarzem życia i dzieła Czesława Miłosza. Najgłośniejsza jej książka to Miłosz w Krakowie, Kraków: SIW Znak 2015.

Nikita Kuznetsov (1973) – tłumacz, redaktor, pracownik Instytutu Literatury, petersburżanin mieszkający w Krakowie. Przełożył na język rosyjski książki takich autorów, jak św. Teresa z Lisieux, Andrzej Wajda, Józef Czapski, Czesław Bielecki, Józef Hen, Barbara Gruszka-Zych. W ostatnich latach zajmuje się przede wszystkim tłumaczeniem dzieł Czesława Miłosza. Przełożył między innymi Dolinę Issy (2012, 2019), Abecadło (2014), Ziemię Ulro (2018), tomy wierszy Na brzegu rzeki (2017) i Kroniki (2020). Był jednym z tłumaczy poezji wybranych Janusza Szubera Okrągłe oko pogody i inne wiersze (2020). Siedmiokrotnie nominowany do nagrody Gildii Mistrzów Przekładu (Rosja), odznaczony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Ambasador nieformalnej wileńskiej Republiki Zarzecza w Krakowie.

Wydarzenie możliwe było do realizacji dzięki współfinansowaniu z Unii Europejskiej, Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Tytuł projektu: Rewaloryzacja fortu 52 1/2 S „Skotniki” (Sidzina) poprzez remont i przebudowę dawnego bloku koszarowo-bojowego wraz z otoczeniem i zielenią forteczną. Numer projektu: RPMP.06.01.01-12-0115/16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *